ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU, THƯƠNG HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tại Đà Nẵng là một trong những yêu cầu cấp bách đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp đặc biệt tại thành phố Đà Nẵng, với bề dày truyền thống LHD Firm đã được Cục SHTT cấp chứng nhận là ĐẠI DIỆN SỐ 146 CỦA CỤC SHTT, và hơn 12 năm kinh nghiệm LHD Law Firm đã tư vấn và làm thủ tục đăng ký cho rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Việt Nam và thế giới.

Liên hệ văn phòng Đà Nẵng: 02366532929 / 0905987929 (zalo)

☑ NHÃN HIỆU LÀ GÌ ?

Nhãn hiệu độc quyền là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc; có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau

 • Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu của một tổ chức tập thể mà các doanh nghiệp thành viên dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa dịch vụ của các doanh nghiệp không thuộc tổ chức tập thể đó.
 • Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu của tổ chức có chức năng kiểm soát và chứng nhận đặc tính nhất định của hàng hóa, dịch vụ. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ mang đặc tính đó được chủ nhãn hiệu cho phép sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Nhãn hiệu liên kết là những nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhau dùng cho hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự với nhau, thuộc về cùng một chủ sở hữu.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là việc KHÔNG bắt buộc, NHƯNG cần thiết.

Đăng ký nhãn hiệu là để:

 • Xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.
 • Được pháp luật bảo vệ.
 • Được độc quyền sử dụng.
 • Tránh việc bị người khác lợi dụng, đánh cắp.
 • Tránh xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của người khác.
 • Là cơ sở cho việc khai thác, sử dụng, chuyển giao nhãn hiệu.

# AI CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN ?

☒ Cá nhân có đăng ký kinh doanh

☒ Doanh nghiệp (Công ty TNHH, Công ty cổ phần)

☒ Tổ chức muốn bảo hộ theo tập thể hoặc đăng ký nhãn hiệu chung

❌ NHÃN HIỆU THẾ NÀO MỚI ĐƯỢC BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN

☪ Nhãn hiệu muốn đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký độc quyền phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau

1. Nhãn hiệu logo được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 sau đây:

2. Nhãn hiệu logo bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu;

b) Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;

c) Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

d) Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;

đ) Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Luật này;

e) Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

g) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;

h) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này;

i) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng;

k) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;

l) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá;

m) Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó.

☑ TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP NÀO UY TÍN TẠI ĐÀ NẴNG

 1. ☑ LHD Law Firm (Luật Hồng Đức) được đánh giá là tổ chức đăng ký logo nhãn hiệu uy tín bậc nhất tại Việt Nam
 2. ☑ Số chứng nhận: 146 do Cục SHTT cấp
 3. ☑ LHD Law Firm được đánh giá là tư vấn thân thiện và chi phí hợp lý, mục đích chính là hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam bảo vệ nhãn hiệu, logo thương hiệu của mình.

☑ LHD LAW FIRM TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

 1. Tra cứu, cung cấp thông tin về việc sử dụng và đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam và nước ngoài;
 2. Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu logo độc quyền;
 3. Đánh giá nhãn hiệu có khả năng đăng ký bảo hộ ở Việt Nam và nước ngoài (Mỹ, Châu Âu, Canada, Nhật, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc, các nước Đông Nam Á);
 4. Đại diện trong việc nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, ghi nhận sửa đổi, gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 5. Đánh giá hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và khả năng vi phạm các quyền nhãn hiệu đang được bảo hộ ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 6. Thực thi các quyền nhãn hiệu đang được bảo hộ: điều tra, giám sát, thương lượng, hòa giải, khởi kiện ra tòa hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác xử lý xâm phạm ở Việt Nam và nước ngoài;
 7. Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu ở Việt Namvà ở nước ngoài;
 8. Tư vấn chiến lược xây dựng, phát triển thương hiệu;
 9. Tư vấn khách hàng xây dựng và tham gia các giải thưởng thương hiệu.

☑ CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU, LOGO, THƯƠNG HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

BƯỚC 1: TRA CỨU ĐÁNH GIÁ NHÃN HIỆU TRƯỚC KHI NỘP ĐƠN

Bước này được xem là quan trọng nhất trong suốt quá trình nộp đơn và theo dõi đơn nhãn hiệu chia làm 3 phần

Phần 1: Phân loại và đánh giá sơ bộ

Phân nhóm theo đúng bảng Ni-xơ

Điều quan trọng là bạn phải chọn đúng loại và các điều khoản, vì nhãn hiệu thương mại của bạn sẽ chỉ được bảo hộ cho hàng hóa và / hoặc dịch vụ bạn chọn trong ứng dụng của mình.

Bạn không thể thêm hàng hóa hoặc dịch vụ bổ sung sau khi đã đăng ký.

Ví dụ

Nếu bạn định sử dụng nhãn hiệu thương mại của mình cho dòng quần áo của riêng mình, bạn sẽ chọn nhóm 25 (quần áo, giày dép và mũ đội đầu).

Nếu bạn định sử dụng nhãn hiệu thương mại trong một cửa hàng bán các sản phẩm của người khác, bạn sẽ chọn nhóm 35 (Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng) và chọn thuật ngữ ‘Dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo’.

Lên kế hoạch trước

Suy nghĩ về hàng hóa bạn định bán trong tương lai hoặc các dịch vụ bạn có thể cung cấp. Một thương hiệu đã đăng ký tồn tại trong 10 năm, vì vậy hãy nghĩ xem bạn có thể muốn mở rộng thương hiệu của mình như thế nào trong thời gian này.

Bao gồm các lớp học mà bạn nghĩ rằng bạn sẽ muốn mở rộng thương hiệu của mình có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Điều quan trọng cần lưu ý là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký có thể bị thu hồi nếu nó không được sử dụng trong năm năm.

Ví dụ

Bạn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thương mại của mình vào lớp 25. Một năm sau, bạn quyết định mở rộng thương hiệu của mình sang lĩnh vực túi xách tay.

Vì đơn đăng ký bạn đã nộp chỉ bao gồm quần áo, giày dép và mũ đội đầu (nhóm 25), bạn phải nộp đơn khác để đăng ký nhãn hiệu thương mại của bạn ở nhóm 18, bao gồm túi xách tay.

Bạn có thể tránh được thêm chi phí khi tạo một ứng dụng mới bằng cách đưa cả hai lớp vào ứng dụng đầu tiên. Bạn cũng sẽ phải trả hai bộ phí gia hạn.

Phân nhóm sai có thể đồng nghĩa với việc đăng ký vô giá trị

Đảm bảo rằng bạn chọn nhóm sản phẩm/dịch vụ của mình khi đăng ký nhãn hiệu

Ví dụ

Nếu bạn sử dụng nhãn hiệu thương mại của mình cho rượu, bạn cần chọn đúng loại cho mục đích sử dụng của nó, như:

 • Nhóm 01 bao gồm cồn dùng trong hóa chất
 • Nhóm 33 bao gồm đồ uống có cồn (trừ bia)

→ Link tham khảo bảng phân nhóm ►

Phần 2: Tiến hành tra cứu đánh giá nhãn hiệu trước khi nộp đơn

Doanh nghiệp có thể gửi mẫu nhãn hiệu kèm danh mục sản phẩm/dịch vụ nhãn hiệu bảo độ cho Công ty Luật Hồng Đức để được tra cứu sơ bộ (miễn phí) để biết đươc nhãn hiệu của doanh nghiệp dự định đăng ký có bị trùng hay gây nhầm lẫn hay không và trên cơ sở đó tư vấn, đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu.

Doanh nghiệp có thể tra cứu (có thu lệ phí) tại dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ để có kết quả tra cứu chính xác cao hơn.

Đường link tra cứu nhãn hiệu sơ bộ: https://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php

Sau khi nhãn hiệu đã được tra cứu đánh giá với khả năng trên 80% có thể tiến hành bước tiếp theo là làm đơn đăng ký nhãn hiệu

Tra cứu nhãn hiệu chuyên sâu → Đảm bảo 100% khả năng nhãn hiệu đăng ký thành công khi nộp đơn…

Phần 3: Cần phải nắm được phí và cách làm tờ khai nhãn hiệu

Quy trình này cần nắm rõ mẫu đơn và cách làm đơn để khi nộp lên Cục SHTT không phải sửa chữa sai sót

Tham khảo theo hướng dẫn như sau

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

BƯỚC 2: NỘP ĐƠN NHÃN HIỆU TẠI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CỤC SHTT TẠI ĐÀ NẴNG

Việc nộp đơn có thể tiến hành qua Đại diên cục SHTT hoặc tự nộp

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỤC SHTT TẠI ĐÀ NẴNG

Nơi nộp đơn nhãn hiệu

Địa chỉ

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng

Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Nếu thông qua đại diện nộp đơn ⇒ Liên hệ Công ty Luật LHD theo thông tin dưới đây

Liên hệ đăng ký nhãn hiệu tại Đà Nẵng ⇓

⭕ ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

❎ Địa chỉ: Toà nhà Phương Đông, Tầng 3 số 1N đường Núi Thành, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 02366532929

Email: [email protected]

BƯỚC 3: RA CÔNG VĂN CHẤP NHẬN HÌNH THỨC ĐƠN NHÃN HIỆU

Thời hạn xét nghiệm 02 tháng từ ngày nộp đơn

Mục đích xét nghiệm đơn

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn[1]).

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

BƯỚC 4: CÔNG BỐ ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU LÊN CÔNG BÁO VÀ WEB CỦA CỤC SHTT

Thời gian: Kéo dài trong 4 tháng từ ngày có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

Mục đích công bố đơn:

Nhằm thông báo rộng rãi cho cá nhân tổ chức khác biết đơn đã được Công bố, nếu có khởi kiện hoặc ý kiến phản đối đơn thì liên hệ với Cục SHTT để làm thủ tục phản đối Cấp trong thời gian này.

BƯỚC 5: RA THÔNG BÁO THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐƠN NHÃN HIỆU

Thời gian: 12-14 tháng từ ngày công bố đơn xong

Mục đích: Thời hạn thẩm định nội dung: 10-12 tháng kể từ ngày công bố đơn (thực tế hiện nay là 2 năm do Cục SHTT bị quá tải việc xử lý đơn)

Cục sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký.

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã đăng ký.

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo không cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký. Doanh nghiệp xem xét và gửi công văn trả lời, khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu, đồng thời đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu của doanh nghiệp.

BƯỚC 6: QUYẾT ĐỊNH CẤP HOẶC TỪ CHỐI CẤP VĂN BẰNG NHÃN HIỆU

Trong bước này có 2 khả năng xảy ra

#1. Cục đồng ý cấp văn bằng nhãn hiệu

Cục sẽ ra 1 Quyết định thông báo Cấp văn bằng, Chủ đơn đóng phí theo hướng dẫn và chờ từ 1-2 tháng Cục sẽ gửi Văn Bằng về Trụ sở cho người nộp đơn.

Nếu không đóng phí xem như Chủ đơn bỏ việc đăng ký, và hết thời hạn thông báo nhãn hiệu sẽ không được bảo hộ nữa.

#2. Từ chối cấp văn bằng nhãn hiệu

Cục sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng nhãn hiệu, và Chủ đơn trong vòng 3 tháng có quyền nộp công văn phản đối hoặc đồng ý với quyết định từ chối 1 phần nhãn hiệu này.

Nếu xét thấy ý kiến của Cục là hợp lý thì bỏ qua bước này, ngược lại nếu thấy quyết định không hợp lý có quyền ý kiến của mình cho việc đấu tranh để được cấp văn bằng.

BƯỚC 7: NHẬN QUYẾT ĐỊNH CẤP VĂN BẰNG HOẶC TỪ CHỐI LẦN CUỐI TỪ CỤC SHTT

Trong bước này có 2 khả năng xảy ra

#1. Cục đồng ý cấp văn bằng theo ý kiến phản đối của Chủ đơn

Cục sẽ ra 1 Quyết định thông báo Cấp văn bằng, Chủ đơn đóng phí theo hướng dẫn và chờ từ 1-2 tháng Cục sẽ gửi Văn Bằng về Trụ sở cho người nộp đơn.

Nếu không đóng phí xem như Chủ đơn bỏ việc đăng ký, và hết thời hạn thông báo nhãn hiệu sẽ không được bảo hộ nữa.

#2. Từ chối cấp văn bằng do ý kiến không hợp lý

Cục sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng nhãn hiệu, và Chủ đơn không còn khả năng ý kiến mà sẽ phải làm thủ tục ý kiến với Cục SHTT, với quyết định này Cục có 12 tháng để giải quyết khiếu nại.

☑ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

– 05 MẪU NHÃN HIỆU LOGO CẦN ĐĂNG KÝ (8x8CM)

– GIẤY ỦY QUYỀN THEO MẪU CỦA LHD LAW FIRM

☑ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA LHD LAW FIRM (LUẬT HỒNG ĐỨC)

☑ LHD LAW FIRM ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐƯỢC Ở ĐÂU ?

⊕ QUY TRÌNH TƯ VẤN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG – LHD LAW FIRM

Bước #1. Tư vấn quy trình đăng ký nhãn hiệu tổng thể

Bước này bao gồm việc gặp gỡ hoặc thông qua điện thoại, email để tư vấn cho khách các bước theo quy trình xử lý đơn của Cục SHTT > Khách sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu và cách thức đăng ký

Bước #2. Tiến hành tra cứu đánh giá nhãn hiệu trước khi nộp đơn

Bước này LHD Law Firm sẽ giúp đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu dự định nộp khách sẽ thấy được % tỷ lệ thành công của các nhãn hiệu mình dự kiến đăng ký (hiện ít dịch vụ làm việc này, LHD tự hào kết nối cùng Cục SHTT để đánh giá nhãn hiệu cho người nộp đơn)

Bước #3. Nộp đơn nhãn hiệu sớm nhất có thể

Bước này sẽ nộp đơn đúng và đóng phí đúng bảm bảo khả năng lấy số đơn nhanh nhất

Bước #4. Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu

Bước này gồm theo dõi đơn từ lúc nộp đơn và theo dõi đơn các giai đoạn

Chấp nhận hình đơn

Đăng công báo cục

Kết quả xét nghiệm nội dung đơn

Thời gian xử lý giai đoạn này là dài nhất (02 năm cho 1 case)

Bước #5. Nộp phí cấp bằng và nhận văn bằng

Bước này là bước cuối của quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Đà Nẵng, nếu nhãn hiệu được cấp bằng thì sẽ nộp phí và nhận về sau 01 tháng, nếu từ chối thì xem xét vì sao từ chối để tư vấn cho khách giải pháp và làm công văn khiếu nại.

Trên đây là các bước tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Đà Nẵng của Luật Hồng Đức, Chúng tôi xin khai quát sơ bộ cho quý khách, trường hợp khi tư vấn chi tiết chúng tôi sẽ có nhiều giải pháp dựa trên nhu cầu của từng khách hàng.

LIÊN HỆ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI ĐÀ NẴNG

❌ Liên hệ đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, logo tại Đà Nẵng

Điện thoại: 02366532929 / 0905987929 (zalo, Viber, phone)

Email: [email protected]

Địa chỉ: Toà nhà Phương Đông, Tầng 3 số 1N đường Núi Thành, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng